MILITARIABEURS DUIVEN

S.H.M.K

Let op, er doen foute geruchten de ronde, echter de komende beurzen zijn gewoon in Duiven.

Data 2018

 

Adres

Zaal: OGTENT
Remigiusplen 9
6921 BL Duiven

 

Aanvang / Anfang / Open at / Ouvert: 09.45 uur
Tot / Bis / Till / A:13.00 uur

Reserveren en info - Reservierung und info - Reservations and info

Tel: 0570-618335 -------- 06-27534177 -------- 0573-257595